Bílá Strž

Bílá Strž
Bílá Strž je národní přírodní rezervace na katastrálním území obcí Hamry na Šumavě a Hojsova Stráž. Péčí o přírodní rezervaci, která je na seznamu chráněných území AOPK ČR evidována pod číslem 554, je pověřena Správa Národního parku Šumava.[1]

Geografie
Chráněné území se nachází v Národním parku Šumava v nadmořské výšce 735 až 1086 metrů na severovýchodních svazích hraničního Královského hvozdu, zhruba 1 km od hranice s německou spolkovou zemí Bavorsko. Ledovcové Černé jezero s Jezerní stěnou je vzdáleno necelý 1 km vzdušnou čarou na východ od hranic rezervace Bílá Strž. Nejvyššími vrcholy v okolí jsou Svaroh (1334 m n. m.) a Velký Kokrháč (1229 m n. m.).

Předmět ochrany
Předmětem ochrany je hluboce zaříznuté skalnaté údolí Bílého potoka s četnými stupni, peřejemi a stejnojmenným vodopádem, včetně přirozených lesních porostů tvořených zejména květnatými bučinami, horskými acidofilními bučinami a azonálními smrčinami, typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla vyhlášena Evropsky významná lokalita Šumava a které se nacházejí na území národní přírodní rezervace. Lokalita je zároveň součástí Ptačí oblasti Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava coby ochranného pásma zdejšího národního parku.

Dostupnost
Nejbližší spojení vlakem je do stanice Hamry - Hojsova Stráž na železniční trati Plzeň - Klatovy . Železná Ruda. Z nádraží vede žlutě značená turistická cesta k cca 2,2 km vzdálenému rozcestí Bílý potok, kde se napojuje na modrou značku, naučnou stezku Z Hamrů na Ostrý a cyklotrasu č. 2102. Po cca 700 metrech se žlutá značka opět odpojuje, stáčí k jihu a míří přes západní část území rezervace přímo k vodopádům Bílá Strž. Rezervace je též dostupná po červeně značené turistické cestě a cyklotrase č. 2055, která vede od Černého jezera na západ.

Přispěvatelé Wikipedie, „Bílá Strž,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%ADl%C3%A1_Str%C5%BE&oldid=15580961 (získáno 12. 12. 2017).

By Krabat77 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30934313