Královský hvozd (přírodní památka), Hamry

Královský hvozd (přírodní památka)

Královský hvozd je přírodní památka ev. č. 13554 poblíž obce Hamry v okrese Klatovy. Vlastní chráněné území sestává z několika dílčích ploch rozmanité velikosti, rozesetých po celé 18km délce Královského hvozdu od Alžbětína na jihovýchodě až po údolí Chodské Úhlavy u Svaté Kateřiny na severozápadě (největší z těchto dílů pokrývá souvislou oblast mezi Alžbětínem a Černým jezerem). Ochranné pásmo přírodní památky pak obsahuje téměř celý zbytek Královského hvozdu. Oblast spravuje Správa NP a CHKO Šumava.

Důvodem ochrany jsou geomorfologické útvary, skupiny stromů a porosty a přirozené přírodní ekosystémy se všemi jejich součástmi, rostlinnými a živočišnými společenstvy.

Přispěvatelé Wikipedie, „Královský hvozd (přírodní památka),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kr%C3%A1lovsk%C3%BD_hvozd_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)&oldid=15581126 (získáno 12. 12. 2017).

Autor: Krvesaj – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58121439