Klášter Petrinů, České Budějovice

Klášter Petrinů, České Budějovice
První petrinský klášter (Petrinum) vznikl v Českých Budějovicích a stále slouží jako mateřinec (hlavní dům řádu). Petrini jsou jedním z mála původně českých řádů nebo kongregací. Zabývají se kněžským působením a výchovou chlapecké mládeže. V roce 1949 byl řád čítající 41 řeholníků násilím rozehnán komunistickou mocí (viz Akce K), jeho členové uvězněni nebo internováni a klášterní domy zabaveny. Činnost řádu mohla řádně pokračovat až po sametové revoluci. V současné době má kongregace asi 10 členů a působí v Českých Budějovicích a Písku; dříve též v Brně při kostele sv. Máří Magdalény.

Přispěvatelé Wikipedie, „Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kongregace_brat%C5%99%C3%AD_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Sv%C3%A1tosti&oldid=15725579 (získáno 15. 01. 2018).

Autor: Jitka Erbenová (cheva) – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10042211