UFFO - Společenské centrum Trutnov

UFFO - Společenské centrum Trutnov
Unikátní multifunkční kulturní prostor, díky němuž můžeme trutnovskému publiku (a zdaleka nejen jemu) poskytnout široké spektrum kulturních akcí a událostí s důrazem na originalitu, kvalitu, překvapování a zážitek.

Pro návštěvníky centra UFFO, je připraveno příjemné posezení v kavárně. V suterénu jsou pak podzemní garáže a šatny. Díky tomuto propojení je interiér přístupný a bezbariérový. UFFO návštěvníkům představuje ve svých prostorách pestrý, kvalitní a překvapující program, který má lidem připravovat zážitek. Tím, co odlišuje UFFO od zaměření řady jiných kulturních institucí, je snaha o dramaturgickou originalitu. Jinak řečeno, stojíme o ty umělce, které UFFO inspiruje, kteří se zde při svých produkcích cítí dobře. A to ať v oblasti divadla, hudby či výtvarného umění. Vytváří se tak genius loci Uffa, a zároveň se rozšiřuje povědomí o fenoménu UFFO na české kulturní scéně.

Aktuální program:
http://uffo.cz/program/

Kontakt
náměstí Republiky 999
541 01 Trutnov

499 300 999
info@uffo.cz

http://uffo.cz/