Meteorologický sloup, Lázně Bělohrad

Meteorologický sloup zvaný Kadavý, Lázně Bělohrad
Meteorologický sloup zvaný Kadavý stojí na náměstí, nechal ho zhotovit roku 1907 okrašlovací spolek. V
roce 2001 do něho byly vloženy nové přístroje.

http://www.lazne-belohrad.cz/