Přístřešek u bažantnice Lázně Bělohrad

Přístřešek u bažantnice
Lázně Bělohrad