Muzeum českého amatérského divadla Miletín

Muzeum českého amatérského divadla Miletín

Jak vše vzniklo:
Myšlenka zachovat hmotné památky na činnost ochotnických souborů a uspořádat je do expozice našla úrodnou půdu u Divadelního souboru Erben v Miletíně a díky dobročinnosti majitele zámku pana Ondřeje Stýbla i za nezanedbatelné pomoci Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu a za podpory Ministerstva kultury a dalších sponzorů se ji podařilo v základní expozici realizovat.

První krok – úvodní expozice - se ukázal úspěšným, přitažlivým a všemi oceňovaným. I nadále se pokoušíme zapojit do toho náročného úkolu širší okruh zájemců o historii amatérského divadla, využít vědomostí a zkušeností dalších historiků divadla, amatérských divadelních sdružení, jednotlivých souborů a nadšených zájemců o divadelní historii. Muzeum by se mělo, podle našeho názoru, stát záležitostí všech amatérských divadelníků i jejich profesionálních spolupracovníků.

Muzeum najdete v zámku
Vybudováním muzea chceme vzdát hold předchůdcům našich současných divadelních amatérských snah, připomenout si jejich záslužné dílo, návštěvníkům dopřát nahlédnout do zákulisí divadla a potěšit se jeho zajímavostmi.

Úvodní část expozice realizoval v letech 2002 – 2006 Divadelní soubor Erben v Miletíně za podpory majitele zámku Mgr. Ondřeje Stýbla a odborné pomoci Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu. Od roku 2007 realizuje nové expozice a Muzeum provozuje občanské sdružení, jehož členy jsou soubory a jednotlivci z celé republiky.

Muzeum je rozvrženo do následujících oddílů, dokládajících vývoj ochotnického divadla v naší zemi:
Kouzelný svět divadla
Základní prameny lidového divadelnictví - 1. sál
Divadlo národního obrození - 2. sál
Rozmach ochotnického divadla na přelomu 19. a 20. století - 3. sál
Od divadel svítících do tmy k amatérskému divadlu dneška - 4.sál

Uvidíte unikátní sbírku malovaných opon, makety postav z vybraných inscenací, vstoupíte na jeviště a zkusíte se obsluhu základních divadelních technických zařízení, zavzpomínáte na divadelní role, bouři nebo krupobití rozpoutáte. Vstoupíte do světa divadla z libosti, z ochoty, divadla pro radost, divadla z lásky.
Košatý je dnes strom druhů a oblastí amatérského divadla, jehož ovoce sklízíme každoročně na Jiráskově Hronovu.

Kontakní údaje:
Milan Lánský
Email: muzeummiletin@seznam.cz
Telefon: +420 737 308 469

http://muzeum.miletin.cz/