Kostel sv. Jiří, Hřídelec, Lázně Bělohrad

Kostel sv. Jiří
Hřídelec, Lázně Bělohrad

Kamenný kostel sv. Jiří v Hřídelci na Jičínsku stojí na místě původního dřevěného kostela. Základní kámen kostela byl položen 21. května 1839. Stavba trvala asi 2 a půl roku. Veškerý stavební materiál – kámen i dřevo – pochází z blízkého okolí kostela. Dne 26. prosince 1841 byl kostel P. Josefem Stránským, děkanem a farářem ve Veliši slavnostně vysvěcen. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

V současné době je kostel nově opraven a tvoří výraznou dominantu krajiny.

Přispěvatelé Wikipedie, „Kostel svatého Jiří (Hřídelec),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD_(H%C5%99%C3%ADdelec)&oldid=15631270 (získáno 22. 01. 2018).