Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - Hlavní budova
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou je jediné svého druhu v ČR. Nabízí největší sbírku bižuterie na světě a největší expozici skla v zemi.

Expozice
Nekonečný příběh bižuterie
Expozice prezentuje vývoj světoznámé jablonecké bižuterie od jejího zrození po současnost. Na 380 m2 plochy samozřejmě nemůžeme představit úplné bohatství sbírek tvořených více než 12 miliony kusy, jde o reprezentativní výběr. Představte si proto, že procházíte exportním domem a postupně zjišťujete, co všechno pojem jablonecká bižuterie představuje.

Nejdříve se seznámíte s tím, proč je bižuterie spojena zejména s Jabloncem nad Nisou a Jizerskými horami, nechybí ani stručný přehled technologie. Dotyková obrazovka pak nabízí možnost zhlédnout krátké filmy o bižuterii, sklářství a regionu od počátku 20. století. Dále je expozice členěna podle hlavních výrobních oborů. Postupně vám představíme bižuterní kameny, skleněné perle a perličky, skleněné knoflíky, kovovou bižuterii, skleněné náramkové kroužky – bangle či bižuterii z plastů a dřeva. Seznámíte se též s pracemi studentů středních škol v Jablonci nad Nisou a Železném Brodě a současným ateliérovým šperkem. Zvláštní prostory jsou věnovány prezentaci mincí a medailí, sbírce Waldes (spínadla a knoflíky od pravěku po počátek 20. století) a mezinárodním výstavám bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Čarovná zahrada – České sklo sedmi století
Páté podlaží hlavní budovy muzea, celkem 380 m2 plochy, je rozčleněno do čtyř výstavních celků, které na sebe chronologicky navazují, a to od starověku po současnost. Takto vytyčené prostory umožňují prezentovat nejen sklo samo o sobě, ale i příběhy, které se k němu konkrétně váží.

Proto tedy Čarovná zahrada – vždyť co jiného je skleněný předmět než květina, která vyraší, metamorfuje se do poupěte a pak rozkvete do krásy (každá do své specifické). Francouzské zahradě přitom odpovídá i základní rozvržení prostoru – hlavní trasa s dominantami (zvon, fontána, tavená plastika) a vedlejší cestičky a zákoutí.

Z uměleckohistorického hlediska je expozice vystavěna na příběhu cesty od anonymní číše po svébytný autorský solitér a hledá odpověď na otázku, kdy, jak a proč tento proces vůbec proběhl a kam v současnosti směřuje. Významnou část expozice tvoří přehled současných výrobků českých i zahraničních firem a studiového skla.

OTEVÍRACÍ DOBA
úterý – neděle  9.00 – 17.00
červenec – srpen  pondělí – neděle  9.00 – 17.00

VSTUPNÉ
celé muzeum (stálé expozice + výstavy)
dospělí 80 Kč
děti 6–15 let, studenti do 26 let, důchodci, ZTP 50 Kč
rodinné vstupné (2 dospělí a 1-3 děti, každé další dítě platí 50 Kč) 200 Kč

ostatní služby
samostatný muzejní program pro školy / 1 dítě 30 Kč
kombinovaný muzejní program pro školy / 1 dítě 50 Kč
zapůjčení audioprůvodce v cizím jazyce 20 Kč

Kontakt
U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
T: + 420 483 369 011 / M: +420 778 527 123
E: info@msb-jablonec.cz

http://www.msb-jablonec.cz/