Dům úřednictva, Lomnice nad Popelkou

Dům úřednictva
Bezručova č. p. 886, Lomnice nad Popelkou

Dům úřednictva textilní firmy P. A. Šlechta a syn, postavený na části pozemku bývalého Zajícova statku č. 1 ve Staré Lomnici, je dílem drážďanského architekta Rudolfa Bitzana z let 1919–1921 ve stylu art deco. Jeho stavitelem byl lomnický Vácslav Slaba. Dům představuje zajímavý fenomén bydlení pro firemní zaměstnance - vyšší úředníky, k jehož rozvoji došlo právě za první republiky.

Oproti návrhu byla postavena pouze jedna třetina projektovaného domu, který měl být trojdílné dispozice (ústřední hala se dvěma bočními křídly) a měl vedle bytů obsahovat i divadelní sál, společnou jídelnu a čítárnu. Zřejmě z finančních důvodů byl vystavěn pouze třípodlažní bytový dům, jenž byl zastřešen valbovou střechou krytou alukrytovými pásy. Dispozičně je rozdělen na suterén s technickým zázemím (prádelna, sušárna, kotelna, sklepy), v patrech se nachází bytové jednotky a v podkroví půdní kóje. V interiéru se dochovala řada původních prvků. Na východním průčelí domu se nachází nápis "Domov našeho úřednictva", nad vstupem je kruhový medailon s datací vzniku domu 1921 a iniciálami stavebníka PŠA (Petr Antonín Šlechta).

Firma P. A. Šlechta nechala ještě na počátku 40. let 20. století postavit ubytovnu pro svobodné firemní dělnice - svobodárnu č. p. 1032 na Letné - ve stylu architektury regionalismu podle projektu jičínského architekta Čeňka Musila. I tento projekt však byl vystavěn jen zčásti.

Dům úřednictva patří městu a v roce 2008 byl prohlášen kulturní památkou.

http://www.lomnicenadpopelkou.cz/dum%2Durednictva/d-7817/p1=7320