Kamenný kříž na Rváčově, Lomnice nad Popelkou

Kamenný kříž na Rváčově, Lomnice nad Popelkou

Kamenosochařské dílo ve stylu lidového baroka z roku 1825 nechal dle pamětní knihy lomnické fary zhotovit Jan Zajíc. Autor kříže z červenavého pískovce je neznámý, ale mohl by jím být semilský kameník František Prokop. Kříž původně stál u Těhníkova hostince, ale z důvodu budování silnice na počátku 20. století byl přenesen na současné místo.

Nízký sokl vynáší čtyřboký hranolový dřík, který je v horní části zakončený segmentovou římsou se soklíkem a vrcholovým křížem. Dřík podstavce je ve spodní části opatřen volutovými křídly a ze tří stran jej zdobí reliéfy světců v mělkých nikách - sv. Jan Nepomucký, sv. František a sv. Antonín Paduánský.

http://www.lomnicenadpopelkou.cz/kamenny%2Dkriz%2Dna%2Drvacove/d-7815/p1=7320