Kamenný kříž, Lomnice nad Popelkou

Kamenný kříž při cestě na horu Tábor, Lomnice nad Popelkou
Kamenosochařské dílo lidového baroka z roku 1857 stojí na křižovatce cest na Tábor a do Obory. Znovuopravený kříž je zhotoven ze světle červeného pískovce. Autorem je pravděpodobně Josef Zeman z Tatobit.

Nízký sokl vynáší čtyřboký dřík, který je v horní části zakončen mohutnou volutovou římsou se soklíkem a vrcholovým křížem. Dřík podstavce je po stranách opatřen stlačenými volutovými křídly a na bocích jej zdobí reliéfy světců v mělkých nikách - sv. František z Assisi a sv. Anna. Římsa je zdobena hlavičkami andělů, reliéfem srdce a drobnou plastikou ležícího beránka. Kříž nese korpus ukřižovaného Krista. Na čelní straně soklu je v kartuši nápis: Ježíše všichni vzývejte a jej o lásku žádejte, hledejte jej co statek svůj, hledání lásku rozmnožuj.

http://www.lomnicenadpopelkou.cz/kamenny%2Dkriz%2Dpri%2Dceste%2Dna%2Dhoru%2Dtabor/d-7809/p1=7320