Kaple sv. Jana Křtitele, Lomnice nad Popelkou

Kaple sv. Jana Křtitele, Lomnice nad Popelkou
Barokní kaple sv. Jana Křtitele se nachází v dolní části lomnického hřbitova a stojí na místě své předchůdkyně připomínané už roku 1609. Byla určena pro katolické obyvatelstvo, protože kostel sv. Mikuláše na náměstí tehdy sloužil evangelíkům. Na počátku 20. let 20. století měla o kapli zájem nově vzniklá Církev československá (husitská), která ji chtěla využívat k náboženským účelům, neboť v Lomnici se k této církvi přihlásilo přes 1 100 obyvatel (sčítání lidu 1921), ale katolická církev s tím nesouhlasila. Od roku 2008 patří kaple společně se hřbitovem Městu Lomnice n. P.

Zděná jednolodní kaple z roku 1768 je obdélného půdorysu a je zakončena při východní straně presbytářem. Kapli kryje mansardová střecha s obloukovým zakončením a se sanktusovou věžičkou. V interiéru se nacházejí dvě fresky s motivem sv. Jana Křtitele. V průčelí kaple stojí za pozornost kamenné ozdobené vázy, ve výklenku byla dříve umístěna plastika světce, která je nyní uložena v městském muzeu. Naštěstí kaple v průběhu času neprošla žádnou přestavbou, a proto ji dnes můžeme obdivovat v původní kráse. V roce 2015 byly na kapli vyměněny vstupní dveře.

http://www.lomnicenadpopelkou.cz/kaple%2Dsv%2Djana%2Dkrtitele/d-7797/p1=7320