Rezervace Karlov, Lomnice nad Popelkou

Karlov - vesnická památková rezervace, Lomnice nad Popelkou

Od roku 1995 je jako vesnická památková rezervace chráněna místní část Karlov s roubenými domy, založená v letech 1739-40 na pozemcích bývalého statku a pojmenována po majiteli panství hraběti Karlu z Morzinů.

Karlovské náměstí
Socha Panny Marie Karlovské:
Kamenosochařské dílo lidového baroka z 2. poloviny 19. století. Autorem je pravděpodobně Josef Zeman z Tatobit. V roce 1874 byla socha přesunuta od pumpy do středu náměstí. Socha z červeného pískovce v mírně podživotní velikosti zobrazuje Pannu Marii Karlovskou, římsa je ozdobena hlavičkami andělů a reliéfem tzv. Božího oka. Dřík podstavce je z čelní strany ozdoben kartuší s reliéfním zobrazením sv. Václava.

Socha sv. Prokopa:
Socha ze světle okrového pískovce v mírně podživotní velikosti zobrazuje sv. Prokopa v opatském rouše s ďáblem u nohou. Dřík podstavce je z čelní strany ozdoben reliéfním zobrazením archanděla Michaela ve věncové kartuši. Socha pochází z roku 1795, podstavec je z 2. poloviny 19. století. Autor neznámý.

Venkovské domy:
Dům č. p. 243
Stavení má zděné přízemí, usazené na obdélném půdorysu a zastřešené sedlovou střechou. Vnitřní dispozice domu je trojdílná. První zmínka o domu pochází z r. 1783, kdy se ho ujal syn Jana Erbena Dominik.

Dům č. p. 244
Dobře zachovaná památka lidového stavitelství pochází z konce 18. století. První písemná zmínka zachycuje koupi gruntu Václavem Ježkem od Kajetána Jandy za 130 zl. rýn. v roce 1783. Roubené přízemní stavení je usazené na obdélném půdorysu a je zastřešené mansardovou střechou. Vnitřní dispozice domu je trojdílná. Dům je částečně podsklepen.

Dům č. p. 247
Roubené přízemní stavení se zděnou světnicí je usazeno na obdélném půdorysu a bylo zastřešeno sedlovou střechou. Vnitřní dispozice domu je trojdílná. Pozemek ke stavbě domu koupil od obce Michal Cerman za 50 zl. rýn.

Dům č. p. 254
První písemná zmínka o venkovském domě pochází z roku 1780, kdy ho vlastnil Jiří Ryšavý. Roubené přízemní stavení se zděným přístěnkem je usazené na obdélném půdorysu a zastřešené sedlovou střechou. Dům je částečně podsklepen. Vnitřní dispozice domu je trojdílná.

Dům č. p. 255
Roubené přízemní stavení bylo usazeno na obdélném půdorysu a zastřešené sedlovou střechou. Vnitřní dispozice domu je trojdílná a v prostoru síně se zachovalo torzo černé kuchyně. Dům je částečně podsklepen. Poprvé je domek zmiňován v roce 1780, kdy ho od Karla Galla koupil Jan Hirnšál za 85 zl. 50 kr. rýn.

Dům č. p. 259
Velmi dobře zachovalá památka z konce 18. století má roubené přízemí s čelní podsíní, je usazené na obdélném půdorysu a zastřešené sedlovou střechou. Vnitřní dispozice je trojdílná.

Dům č. p. 262
Stávající objekt je replikou původního roubeného domu z konce 18. století. První písemná zmínka je z roku 1779, kdy od Vavřince Šlechty koupil Michal Cerman místo pro výstavbu domku za 15 zl. 30 kr. rýn. Novostavba byla provedena v roce 1995.

Dům č. p. 263
Roubené přízemní stavení s čelní podsíní je usazené na obdélném půdorysu a zastřešené sedlovou střechou. Vnitřní dispozice je trojdílná, dům je částečně podsklepen. První zmínka o objektu pochází z roku 1787. O dva roky později „prodal lomnický magistrát jako první instance konkursu domek do massy věritelů Prskavcových patřící dražbou za 196 zl. Frant. Cermanovi…“, aby byly zaplaceny dluhy.

Dům č. p. 265
Stávající dům je replikou původního roubeného stavení s čelní podsíní z roku 1739. Novostavba byla provedena v roce 1996.

Ulice Antala Staška
Dům č. p. 199
Roubené přízemní stavení se zděným čelním přístavkem a zděnou hospodářskou částí bylo vybudováno na nepravidelném půdorysu a zastřešeno dvojicí odstupňovaných sedlových střech. Vnitřní dispozice domu je trojdílná, dochovala se pekařská pec. Dům je částečně podsklepen. První písemná zmínka o starší roubené části pochází z roku 1737, kdy od města Lomnice koupil Jan Pešek místo pro výstavbu domku na pravé straně cesty ke Košovu za 8 zl. rýn.

Dům č. p. 245
Roubené přízemní stavení se zděným přístěnkem a zděnou hospodářskou částí bylo vybudováno na půdorysném základě ve tvaru nepravidelného písmene T. Dům byl zastřešen dvojicí vzájemně propojených sedlových střech. Vnitřní dispozice starší roubené části domu je trojdílná. Poprvé je dům zmiňován v souvislosti s koupí v roce 1798, kdy ho od Antonína Pekárka koupil jeho zeť Antonín Vlček za 100 zl. rýn.

Ulice Josefa Kábrta
Statek č. p. 678 se stodolou
Roubené přízemní stavení se zděnou hospodářskou částí je usazené na obdélném půdorysu a zastřešené sedlovou střechou. Vnitřní dispozice domu je trojdílná. V areálu statku je mohutná pilířová stodola krytá sedlovou střechou. Statek patří mezi dobře zachovalé památky lidového stavitelství z 2. poloviny 18. století.

http://www.lomnicenadpopelkou.cz/karlov%2Dvesnicka%2Dpamatkova%2Drezervace/d-7793/p1=7320