Barokní kašna, Lomnice nad Popelkou

Barokní kašna na Husově náměstí, Lomnice nad Popelkou

Na hlavním náměstí (dnes Husovo náměstí) byly v roce 1758 zřízeny dvě kašny ze silných dřev na místě dnešních kašen. Voda byla do kašen přiváděna ze studny ze Záměstí.

Mezi kulturní památky byla zařazena dolní kamenná neorenesanční kašna z druhé poloviny 19. století. Ve středu čtvercového bazénu je osazen reliéfně zdobený trojboký pilíř s mísou a vrcholovou korouhví. Kašna byla vytvořena ze šedého pískovce neznámým autorem.

Pod kašnou byla vysazena v roce 1919 „Lípa svobody“.

http://www.lomnicenadpopelkou.cz/kasna/d-7807/p1=7320