Kostel Proměnění Páně, Lomnice nad Popelkou

Kostel Proměnění Páně, Lomnice nad Popelkou
Hora Tábor, dříve nazývaná Chlum, je známým poutním místem, ale i turistickým cílem severovýchodních Čech. Již ve druhé polovině 14. století zde stála dřevěná kaple, kterou v roce 1527 nahradil dřevěný kostelík. Barokní kamenný kostel nechali vystavět v roce 1704 tehdejší majitelé lomnického panství Václav a Eva Konstancie z Morzinu. K dopravě stavebního materiálu nebylo prý použito povozů, ale vše potřebné vynosili sami poutníci.

Jednolodní stavba je založena na obdélném půdorysu a zakončena při východní straně presbytářem s přízemní sakristií. Loď kostela je zastřešena valbovou střechou, ve hřebeni je osazen sanktusník s otevřenou lucernou a cibulovou stříškou. Vedle táborského Ježíška (dnes repliky), kterého dle legendy vytvořil a sám vynesl na Tábor arcibiskup Arnošt z Pardubic, je nejcennější památkou z bohatého barokního interiéru oltářní obraz, jehož autorství je připisováno českému malíři Petru Brandlovi.

Každoroční událostí jsou táborské poutě, jejichž tradice prý sahá až do období rozšiřování křesťanské věrouky v našem kraji. Dříve se poutě konaly o letnicích ve svatodušní úterý, později byly přesunuty na sobotu a neděli. Na tzv. malou pouť se chodívalo v neděli po 6. srpnu, a to vzhledem k zasvěcení poutního kostela Proměnění Krista Pána.

Poslední rozsáhlé opravy kostela proběhly v 70.-80. letech 20. století. K jeho znovuotevření došlo 6. srpna 1989, kdy byl i slavnostně posvěcen.

http://www.lomnicenadpopelkou.cz/kostel%2Dpromeneni%2Dpane%2Dna%2Dhore%2Dtabor/d-7810/p1=7320