Křížová cesta na Tábor, Lomnice nad Popelkou

Křížová cesta na horu Tábor, Lomnice nad Popelkou
Křížovou cestu při staré poutní cestě na horu Tábor tvoří výklenková kaple nad studánkou Křížovkou z roku 1868 a soubor zastavení s kaplí Božího hrobu z roku 1898. Kaple a zastavení byly v letech 1995-2000 rekonstruovány z veřejných sbírek a dobročinných darů.

Výklenková kaple nad studánkou Křížovkou - vytvořil Alois Bílek z Podhorního Újezda, autorem modelu sochy je Stanislav Sucharda, sochu samotnou ale zhotovil jeho otec Antonín Sucharda z Nové Paky. Sousoší zobrazuje novozákonní výjev - Ježíš uzdravuje Lazara, ve štítovém tympanonu je zakomponováno plastické zobrazení žehnajícího Boha Otce. Kapli věnovali lomničtí Theodor Mastný a Václav Hornych.

Vodou ze studánky Křížovky si poutníci omývali oči v důvěře, že se zbaví zrakových potíží, a pověrečně do ní házeli křížky z větviček. Komu se křížek potopí, ten prý do roka zemře.

Zastavení křížové cesty - zbudoval lomnický stavitel Jan Šroubek z iniciativy Ignáce Hornycha. Ve 13 cihlových kapličkách jsou na litinových deskách zobrazeny výjevy křížové cesty. Na soklech jednotlivých zastavení jsou z boku vytesány jména dárců z Lomnice, Stružince, Nových Dvorů (Xaverovic) či Tuhaně.

Zastavení I. - Ježíš před Pilátem
Zastavení II. - Ježíš na sebe bere svůj kříž
Zastavení III. - Ježíš klesá pod křížem poprvé
Zastavení IV. - Ježíš potkává svou matku
Zastavení V. - Šimon z Kyrény pomáhá Ježíšovi nést kříž
Zastavení VI. - Veronika otírá Ježíšovi obličej
Zastavení VII. - Ježíš klesá pod křížem podruhé
Zastavení VIII. - Ježíš potkává jeruzalémské ženy
Zastavení IX. - Ježíš klesá pod křížem potřetí
Zastavení X. - Vojáci rozdělují Ježíšův oděv
Zastavení XI. - Ježíš je ukřižován
Zastavení XII. - Ježíš umírá na kříži
Zastavení XIII. - Ježíš je snímán z kříže
Zastavení XIV. - Ježíš je ukládán do hrobu - deska je osazena na objektu kaple Božího hrobu, která je postavena z čedičových kamenů (tzv. kyklopské zdivo) a do které byla pořízena dřevěná socha Krista v životní velikosti - řezbářské dílo Ferdinanda Stuflessera z Tyrol.

http://www.lomnicenadpopelkou.cz/krizova%2Dcesta%2Dna%2Dhoru%2Dtabor/d-7811/p1=7320