Kostel sv. Mikuláše, Lomnice nad Popelkou

Kostel sv. Mikuláše z Bari, Lomnice nad Popelkou
Kostel sv. Mikuláše stojí v místech, kde již ve 14. století stával dřevěný kostel, který v roce 1590 shořel při požáru města. Požár byl tak velký, že se roztavily i zvony. Na místě původního byl v roce 1592 postaven nový kostel. U kostela vyrostla dřevěná věž pro zvony. Dodnes se z této doby zachovala pouze krypta a dva mramorové náhrobky majitelů Lomnice Václava Štěpanického z Valdštejna a jeho manželky Elišky z Martinic.

Ke zboření kostela došlo v roce 1781 a již 13. června 1781 byl položen základní kámen k novému. Kostel byl dokončen o rok později podle návrhu stavitele Antona Teimera jako jednolodní barokní stavba založená na obdélném půdorysu a zakončeném při východní straně presbytářem s patrovou sakristií. Kostel kryje vysoká sedlová střecha a nad presbytářem je osazen štíhlý jehlancový sanktusník (věžička). Na výzdobě se podílel např. sochař Jan Hájek z Kosmonos (sochařská výzdoba, průčelí, oltáře, kazatelna, křtitelnice) a pražský malíř Fidelius Weibel. Bohužel v roce 1849 postihl kostel s částí města velký požár, který po sobě zanechal pouze obvodové zdi, část klenby se propadla a zničen byl i mobiliář. K obnově došlo o tři roky později, ale hlavní průčelí, které se při požáru zřítilo, již nebylo obnoveno v původní kráse. Zničeny byly i barokní varhany, které byly nahrazeny v roce 1882 novými z dílny lomnického varhanáře Josefa Kobrleho. Poslední výraznější opravy kostela proběhly v roce 2002, poté byl kostel znovuvysvěcen.

Za zmínku stojí litinový erb Rohanů, donátorů kostela a posledních majitelů lomnického panství, nad hlavním vchodem, kříž lidové misie z roku 2004 a pamětní deska na lomnického hudebního skladatele Františka Doubravského, který zde působil jako sbormistr a varhaník.

A kdo byl sv. Mikuláš?
Svatý Mikuláš byl biskupem v Myře a Lykii. Za svého života byl velmi oblíbený, proslul štědrostí a jako obránce víry a zachránce nespravedlivě obviněných. Je druhým nejoblíbenějším církevním světcem po Panně Marii. V roce 1087 bylo jeho tělo převezeno námořníky z Myry do Bari, kde ho uchovávají dodnes.

http://www.lomnicenadpopelkou.cz/kostel%2Dsv%2Dmikulase%2Dz%2Dbari/d-7795/p1=7320