Křížova vila, Lomnice nad Popelkou

Křížova vila
Kavánova č. p. 400, Lomnice nad Popelkou
Křížova (dříve Horákova) vila byla postavena v letech 1912-14 v místě tzv. panských stodol, které patřily rohanskému statku při cestě do Libštátu. Lomnický továrník František Horák zadal projekt rodinné vily u pražského architekta Františka Xavera Sandera, který je spíše známý svými projekty vodních a technických děl. Vilu postavil lomnický stavitel Vácslav Slaba.

Pozdně secesní vila s bohatě členěnou fasádou byla na vrcholu střechy osazena majákovou vížkou s barevnými skly. Na fasádě jsou úryvky z básně Svatopluka Čecha Domov a odkaz, že zde stávaly panské stodoly. Exteriéry vily doplňoval cihlový plot s branami, dřevěný altán, hřiště a fontánka se sochou. Interiéru domu vévodí centrální hala se schodištěm s původní šablonovou výmalbou a secesním lustrem. I obytné pokoje si zachovaly původní uměleckořemeslné prvky (např. kování, radiátory, vybavení koupelen).

Dnes je polovina vily v soukromých rukou, druhou polovinu věnoval vnuk Františka Horáka městu Lomnice n. Pop. Vila byla v roce 2013 prohlášena za kulturní památku.

http://www.lomnicenadpopelkou.cz/krizova%2Dvila/d-7819/p1=7320