Mariánksý morový sloup, Lomnice nad Popelkou

Mariánksý morový sloup
Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou
Střed Husova náměstí zdobí barokní mariánský morový sloup z roku 1713, který byl zbudován jako poděkování města za odvrácení morové pohromy. Při modernizaci Husova náměstí na konci 19. století byl sloup posunut blíže k dolní kašně. Poslední oprava kulturní památky proběhla v roce 2008.

Mohutná základna vynáší štíhlý hranolový sokl s reliéfním zobrazením ukřižovaného Krista. Na soklu je osazen 5 m vysoký válcový sloup zakončený korintskou hlavicí se soklíkem, který slouží jako podnož pro sochu Panny Marie Lomnické (Immaculaty), patronky města. Na balustrádě v rozích jsou umístěny sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Šebestiána, sv. Vavřince a sv. Rozálie. Autor je neznámý.

http://www.lomnicenadpopelkou.cz/mariansky%2Dmorovy%2Dsloup/d-7805/p1=7320