Pomník Mistra Jana Husa, Lomnice nad Popelkou

Pomník Mistra Jana Husa, Lomnice nad Popelkou
V 90. letech 19. století se v rámci zasedání obecního zastupitelstva projednávalo, jak se bude jmenovat centrální lomnické náměstí. Padly tři návrhy - Husovo náměstí, Velké náměstí a Hlavní náměstí. Největší podporu získal první návrh, proti kterému zanedlouho vystoupil lomnický katolický farář. Několikaleté spory byly nakonec ukončeny v roce 1895, kdy obecní zastupitelstvo většinou hlasů název Husovo náměstí odhlasovalo.

Další snahou místních aktivních občanů byl záměr vybudovat církevnímu reformátorovi důstojný pomník. Vznikl tak Komitét pro postavení pomníku, v jehož čele stál starosta města Josef Doležal. Jeho hlavní náplní bylo sehnat dostatek peněz na zbudování pomníku, což se časem ukázalo jako velký problém. Z několika návrhů Husova pomníku byl nakonec vybrán projekt začínajícího pražského sochaře Jindřicha Říhy. Práce na zhotovení sochy probíhaly přímo v Lomnici a na zakázce pracovali dva sochaři z Hořic. K  slavnostnímu odhalení pomníku došlo 22. července 1900 za účasti významných osobností, místních spolků, organizací a hojného občanstva.

Lomnický Husův pomník patří mezi nejstarší v Čechách - první byl vybudován v roce 1872 v Jičíně, pak ve Vojicích a Nové Pace, v Praze byl odhalen až v roce 1915. Pomník s nízkou základnou zvoncovitého tvaru vynáší čtyřboký kónický pilíř zakončený mohutným kalichem. Na čelní straně pilíře je ve spodní části osazena dvojice soch - tzv. Géniů - a v jeho střední části pak socha mistra Jana Husa.

http://www.lomnicenadpopelkou.cz/pomnik%2Dmistra%2Djana%2Dhusa/d-7806/p1=7320