Socha Panny Marie, Lomnice nad Popelkou

Socha Panny Marie Immaculaty, Lomnice nad Popelkou
Podle pamětní knihy lomnické fary dal sochu v roce 1825 zřídit Jan Zajíc. Autor tohoto kamenosochařského díla lidového baroka není známý, ale mohl by jím být semilský kameník František Prokop.

Nízký sokl vynáší čtyřboký hranolový dřík, který je zakončený mohutnou římsou se soklíkem, jenž slouží jako podnož pro sochu Panny Marie. Dřík podstavce je ze tří stran ozdoben reliéfy světců v mělkých nikách - sv. Josef, sv. Antonín Paduánský, křest Krista v Jordáně. Socha v mírně podživotní velikosti zobrazuje Pannu Marii Immaculatu.

http://www.lomnicenadpopelkou.cz/socha%2Dpanny%2Dmarie%2Dimmaculaty/d-7816/p1=7320