Korunování Panny Marie, Lomnice nad Popelkou

Sousoší Korunování Panny Marie
Chlum pod Táborem - Lomnice nad Popelkou
Sousoší  Korunování Panny Marie nechali z vlastních nákladů vytvořit Chlumští v roce 1851 u kameníka Jana Zemana ze Žernova.

Nízký sokl vynáší čtyřboký hranolový dřík, který je zakončený v horní části bohatě profilovanou římsou se soklíkem, jenž slouží jako podnož pro sousoší korunování Panny Marie. Dřík podstavce zdobí reliéfy světců v mělkých nikách - sv. Jan Nepomucký, sv. František, sv. Václav, sv. Florián. Římsu doplňují hlavičky andělů a reliéfní zobrazení tzv. Božího oka. Vrcholové sousoší tvoří postava Boha Otce, Syna a Ducha svatého v podobě holubice, kteří korunují v oblačném kruhu Pannu Marii.

http://www.lomnicenadpopelkou.cz/sousosi%2Dkorunovani%2Dpanny%2Dmarie/d-7813/p1=7320