Tylovo divadlo, Lomnice nad Popelkou

Tylovo divadlo, Lomnice nad Popelkou
Nejvýraznější stavební proměnou prošla během minulého století část města kolem Zámeckého (Pivovarského) rybníka, dnes okolí autobusového nádraží. Rybník byl postupně od r. 1900 zavážen a pozemky v jeho okolí rozprodávány. K většímu zavážení Pivovarského rybníka došlo při výstavbě Městské spořitelny a následně Tylova divadla dle návrhu architekta Oldřicha Lisky z Hradce Králové na konci 20. let 20. století. Architektura divadla je zajímavou variací na funkcionalistickou a konstruktivistickou architekturu 20.-30. let, která s oblibou využívala pohledový rastr z režného cihelného zdiva. Stavba vnesla do městského prostředí svěží podobu moderní architektury.

Počátky ochotnického divadla v Lomnici spadají až do roku 1825, kdy zdejší studenti sehráli několik českých her. Hrávalo se po místních hostincích a od roku 1859 na radnici, která bohužel v roce 1862 vyhořela. Při budování nové radnice se již počítalo i s umístěním divadla, kde se hrálo od roku 1866 až do otevření Tylova divadla.

Již na konci 19. století si lomničtí ochotníci zřídili fond na výstavbu vlastního divadla, ale peníze se scházely velmi pomalu. Při oslavách 100 let lomnického ochotnického divadla byla myšlenka vlastního kulturního stánku oživena, a tak byla zakoupena parcela Na Hrázi. Odsouhlasený projekt O. Lisky byl předán staviteli Vácslavu Slabovi v roce 1929 a o osm měsíců později bylo divadlo hotovo. První hrou v novém divadle v říjnu 1930 byl Tylův Strakonický dudák.

Divadlo se během dalších let vylepšovalo a modernizovalo. V roce 1987 byla dokončena přístavba skladů a zkušebny. V 90. letech probíhala postupná modernizace interiéru. V posledních letech byla postupně opravována fasáda a střecha, zrekonstruováno bylo i sociální zařízení.

Současným majitelem divadla je Město Lomnice nad Pop., díky němuž byla budova zapsána v roce 2010 mezi kulturní památky. O provoz divadla se stará Kulturní a informační středisko Lomnice n. Pop. Divadelní spolek J. K. Tyl aktivně působí v prostorách divadla.

Aktuální program
http://www.kislomnice.cz/program/ds-1017/p1=1090

Kontakt
plk. Truhláře 2
512 51 Lomnice nad Popelkou

Mobil: 739 568 347
E-mail: divadlo@kislomnice.cz; breuerova@kislomnice.cz

http://www.kislomnice.cz/tylovo%2Ddivadlo/ms-56/p1=56