Zvonice a její zvony, Lomnice nad Popelkou

Zvonice a její zvony, Lomnice nad Popelkou
Zvonice je nejstarší stavbou ve městě. Dřevěná hranolová zvonice byla přenesena a vystavěna v roce 1652 na hřbitově (dle dendrologického průzkumu pochází z let 1592-3), který vznikl po třicetileté válce přenesením od kostela sv. Mikuláše z dnešního Husova náměstí za faru. Zvonice je vybudována na šestiboké zděné základně a zastřešena čtyřstrannou stanovou střechou, jež je kryta dvojitě kladeným řezaným šindelem. Vrcholová korouhev je zakončena čočkou a dvouramenným křížem. V prvním patře je zavěšen zvon z r. 1591 a malý zvonek.

Předchůdce dnešního velkého zvonu nechala, po velkém požáru města, v roce 1591 odlít majitelka panství Eliška z Martinic, a to „… pro potřebu obce do Lomnice kostelu sv. Mikuláše svým vlastním nákladem na budoucí památku svou udělati poručila slovutnému Brikcimu z Cimperku zvonaři na Novém Městě pražském…“. Z tohoto zvonu se zachoval pouze tento nápis, protože v roce 1755 pukl a byl nákladem věřících v roce 1756 přelit v Praze Zachariášem Ditrichem. Poslední oprava zvonu proběhla roku 1946, kdy byl pootočen z důvodu vytlučení věnce, byla opravena hlavice a čepy dostaly valivá ložiska.

Zvonice měla až do první světové války pět zvonů:
velký zvon s obrazem sv. Mikuláše z roku 1590, věnovaný městu Eliškou z Martinic, zrekvírován 24. 11. 1916
prostřední zvon s obrazem sv. Mikuláše od Elišky z Martinic byl zachován
malý zvon s obrazem sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého z roku 1776, zrekvírován 2. 11. 1917
malý zvonek z roku 1734, zrekvírován 24. 11. 1916
malý zvonek z roku 1590 byl zachován

V roce 2008 přijalo Město Lomnice n. P. od Římskokatolické farnosti v Lomnici n. P. dar v podobě pozemku hřbitova se třemi stavbami (kaple sv. Jana Křtitele, dřevěná zvonice a Svobodova hrobka), a tak mohlo město zažádat o dotace na opravy zvonice, které proběhly v letech 2009-2010. Na začátku roku 2015 byla na zvonici obnovena šestice původně slepých oken.


Lomničtí zvoníci zvoní nedělní a sváteční poledne od roku 2011, poprvé to bylo na Velikonoce 20. dubna 2011. Domluvili se totiž s majitelem zvonice Městem Lomnice n. Pop. a oživili tradici zvonění. Jejich snem bylo doplnění zbývajících dvou zvonů, které byly rekvírovány za první světové války, což se jim na podzim 2017 vyplnilo.


Po sto letech se do Lomnice nad Popelkou vrátily dva velké zvony, které doplnily společně s původním zvonem Mikuláš osiřelou zvonici na hřbitově. Velký a nejmenší zvon byly totiž rekvírovány za první světové války.

Z podnětu místních dobrovolných zvoníků a ve spolupráci s městem byla v květnu 2016 zahájena sbírka za „Návrat zvonů do Lomnice nad Popelkou“, která měla za cíl získat finanční prostředky na výrobu dvou chybějících zvonů. Během dvou let proběhlo několik benefičních akcí na podporu sbírky. Kdo chtěl, mohl sbírku finančně podpořit tím, že přispěl do kasiček nebo na sbírkový účet.

Za zhotovitele nových zvonů bylo vybráno zvonařství Petr Rudolf Manoušek z Prahy 5 – Zbraslav. Ke stávajícímu zvonu v ladění G přibyl menší s tónem H (spodní průměr zvonu 830 mm, hmotnost 350 kg) a větší s tónem E (1235 mm, 1130 kg). Zvony dostaly ženská jména – velký zvon Maria, podle Panny Marie, která je často znázorňovanou světicí v Lomnici a okolí, malý zvon Eliška, podle donátorky a majitelky lomnického panství v 16. století Elišky z Martinic. K opravě a zrestaurování byl v srpnu 2017 odvezen i starý zvon Mikuláš. Zvon sice v roce 1946 firma Šidlikovský kvůli velkému vytlučení věnce pootočila, ale došlo k tomu již pozdě. Toto oslabení stěny by dle posouzení zvonaře v budoucnu pravděpodobně způsobilo puknutí zvonu, a tak se lomnická římskokatolická farnost, majitelka zvonu, rozhodla jej nechat opravit.

Slavnostní žehnání zvonům proběhlo v sobotu 11. listopadu 2017 na nádvoří lomnického zámku. Za přítomnosti nejen místních obyvatel požehnal královéhradecký biskup Mons. Josef Kajnek lomnickým zvonům. Následoval koncert pražské mobilní zvonohry Carillon v podání Radka Rejška. Součástí slavnosti se stala také malá výstavka o zvonech, na níž byly vystaveny nově vytvořené panely zachycující historii lomnických zvonů. Tyto panely jsou nyní umístěné v zrekonstruované márnici na hřbitově jako stálá expozice.

Prvním slavnostním zazvoněním dospěla iniciativa Návrat zvonů do Lomnice nad Popelkou do svého cíle. V poledne na první adventní neděli 3. prosince 2017 se za přítomnosti mnoha přihlížejících poprvé rozezněly všechny zvony společně. Nové zvony přišli přivítat i zástupci Lomnického piva, novodobí pivovarníci, kteří je zlatavým mokem „pokřtili“ a vyjádřili přání, aby se stejně jako zvony do Lomnice vrátila také tradice vaření Lomnického piva.

Dalším svátečním okamžikem spojeným se zvony bylo polední zvonění na Štědrý den. Z této události se již stala velmi příjemná tradice a pro místní obyvatele příležitost setkat se, popřát si krásné vánoční svátky a společně s kapelou Alejmelí si zazpívat vánoční koledy.

Celkové náklady na výrobu, dopravu a instalaci zvonů, příspěvek na opravu historického zvonu, prostředky na propagaci a slavnostní žehnání činily 1 758 000 Kč. Na sbírkovém účtu a v pokladničkách se od května 2016 do prosince 2017 nashromáždilo 325 731 Kč.

„100 let trvalo, než se historická zvonice znovu dočkala instalace téměř všech zvonů z původního počtu. Přejme si, aby je již nikdo nezneužil k žádnému jinému účelu. Je lhostejné, zda k mírovému, či válečnému. Ať lomnické zvony, které se znovu navrátily do naší krásné zvonice, slouží svému účelu po mnoho dalších generací.“ Mgr. Josef Šimek, starosta města Lomnice nad Popelkou.

Zájemci si nové zvony ve zvonici na lomnickém hřbitově mohou prohlédnout vždy při nedělním či svátečním poledním zvonění, které zajišťují místní dobrovolní zvoníci.

http://www.lomnicenadpopelkou.cz/zvonice%2Da%2Djeji%2Dzvony/d-7794/p1=7320