Letní stadion, Lomnice nad Popelkou

Stadion Gen. Ludvíka Svobody, Lomnice nad Popelkou

Sportovní zařízení:
tenisové kurty
fotbalové hřiště (trávník, škvárové hřiště)
basketbalová hřiště
hřiště na síťové hry

Myšlenka vybudovat stadion padla na začátku 40. let 20. století. Sportovní klub, který v místech dnešního stadionu měl své fotbalové hřiště s tribunou, si nechal vypracovat projekt a začal jednat s majiteli pozemků o jejich prodeji. Ti je však nechtěli prodat, a tak se městská rada obrátila na Kuratorium pro výchovu mládeže v Semilech. Kuratorium s výkupem pozemků také nepochodilo, a tak jeho pražská centrála nařídila vyvlastnění. To se již blížil konec války a ze stavby sešlo.

Po válce se v úsilí o zbudování sportovního stadionu pokračovalo, opět se vlekly problémy s výkupem pozemků. V červenci 1946 vydal národní výbor zákaz parcelace a místo potřebné pro stavbu stadionu označil za místo určené pro zájmy veřejnosti. A tak potřebné pozemky byly vykoupeny, směněny nebo pronajaty. Původní válečné plány stadionu však musely být změněny. Nové připravil stavitel Vladimír Zelinka. Peníze na výstavu se sháněly všude možně – byly vydané dvacetikorunové poukázky dle návrhu akad. malíře Pavla Korbeláře, od spolků, organizací, kraje, místních firem atd. Výstavba stadionu se nakonec stala součástí první pětiletky a akce „5M“, takže další financování bylo zajištěno.

V roce 1949 se začalo s úpravami terénu pro fotbalové hřiště, o rok později byla zahájena výstavba tribuny pod patronací Československých stavebních závodů v Liberci. Výstavba stadionu probíhala rychle, jako brigádníci se zapojili obětaví členové všech lomnických sportovních oddílů a další občané města.

Konečným výsledkem bylo fotbalové hřiště, areál pro atletické soutěže, hřiště pro basketbal a volejbal. Atletický ovál se šesti drahami obklopovaly ochozy pro diváky, na kryté tribuně bylo 1 000 míst k sezení, uvnitř tribuny se nacházelo ubytování s 50 lůžky, byt správce, šatny, sociální zařízení pro sportovce. Stadion byl v 50.-60. letech jedním z největších v republice, takže se zde konala soustředění naší atletické reprezentace, spartakiády atd. Postupně bylo dobudováno náhradní hřiště pro kopanou a zázemí pro tenis s pěti kurty.

Ke slavnostnímu otevření stadionu Generála Ludvíka Svobody došlo 17. června 1951 za přítomnosti předsedy Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport, armádního generála Ludvíka Svobody a poslance Národního shromáždění ČSR Jana Haruse. Největším lákadlem pro deset tisíc diváků byla účast řady československých atletických reprezentantů v čele s olympionikem Emilem Zátopkem.

Bohužel na přelomu 70. a 80. let se přestala na stadionu trénovat atletika, a tak sektory pro dálku, tyčku, výšku, kouli i škvárová dráha postupně zarůstaly trávou. V roce 1980 byla zrekonstruována tribuna, došlo k novému oplocení stadionu. Na přelomu století bylo modernizováno zázemí sportovců a ubytování. V létě 2012 bylo upraveno hřiště pro plážový volejbal. V prosinci 2013 bylo slavnostně otevřeno hřiště s umělým trávníkem, které umožňuje fotbalistům trénovat a pořádat turnaje i v zimních měsících. Plánuje se vybudování in-line dráhy na části atletického oválu. Letní stadion patří Městu Lomnice n. Pop., které ho bezplatně pronajímá sportovním organizacím – fotbalistům, tenistům, beachvolejbalistům.

Kontakt
Fotbalový klub
Letní stadion
512 51 Lomnice nad Popelkou
E-mail: fclomnice@tiscali.cz
http://fclomnice.com/

http://www.lomnicenadpopelkou.cz/letni%2Dstadion%2Dgenerala%2Dludvika%2Dsvobody/d-1294/p1=5839