Minoritský klášter, Jindřichův Hradec

Minoritský klášter, Jindřichův Hradec

Kostel sv. Jana Křtitele
Kostel sv. Jana Křtitele patří k nejhodnotnějším stavebním památkám jižních Čech. Gotický kostel vznikal postupně od 3. čtvrtiny 13. století, kaple sv. Mikuláše je označována za perlu vrcholné gotiky v jižních Čechách. Bohatá výzdoba kostela se řadí k nejvýznamnějším projevům českého nástěnného malířství poloviny 14. století. V interiéru kostela se nacházejí cenné raně barokní oltáře, renesanční a barokní lavice, kazatelna se sochou sv. Jana Křtitele a řada náhrobků. Nejkvalitnějším je pozdně gotický náhrobek Magdaleny z Gleichenu.

Minoritský klášter
Minoritský klášter, jehož počátky sahají do 14. století, se nachází při severní straně kostela. Jeho nejhodnotnější částí je východní strana křížové chodby a tzv. Soukenická kaple, původně kapitulní síň, sklenutá na středový sloup. Stavební úpravy ostatních částí ambitu probíhaly do konce 15. století, z této doby pocházejí nejstarší nástěnné malby. Od 2. poloviny 16. století sloužila budova kláštera, k níž byly přistavěny dva velkolepé renesanční sály, jako špitál.

Expozice jindřichohradeckého církevního umění
Nová podoba expozice, nacházející se v barokní kapli Nanebevzetí Panny Marie, prezentuje církevní oltářní architekturu a sochařství z období renesance a baroka. Nejvýznamnějšími vystavenými památkami jsou renesanční epitafy rodiny Thunklovy z roku 1579 a rodiny Pirchanovy z roku 1597, oltář sv. Ignáce z Loyoly, vytvořený v roce 1625, a oltář sv. Anny z roku 1683. Celek je doplněn dvěma ukázkami kvalitních, raně barokních epitafů z kostela Nejsvětější Trojice. Část expozice tvoří ukázky barokního sakrálního sochařství pocházejícího převážně z Jindřichohradecka.

Strom života
Jedno z nejpozoruhodnějších děl barokního řezbářství na jihu Čech, které pochází z kláštera paulánů v Klášteře u Nové Bystřice, prošlo kompletním restaurováním a od roku 2001 ho vystavovala Národní galerie v Praze. Začátkem listopadu se přesunulo do Muzea Jindřichohradecka, kde ho mohou návštěvníci obdivovat v sakristii barokní kaple v bývalém klášteře minoritů ve Štítného ulici. Barokní dřevořezba je datována do druhé poloviny 17. století. Zhruba dvoumetrový Strom života z Kláštera u Nové Bystřice, který je virtuózní dřevořezbou s vesměs nepolychromovaným přírodním povrchem, zobrazuje poslední události Kristova pozemského života, včetně posmívání, ukřižování a ukládání do hrobu. Zároveň se celou kompozicí prolíná symbolika tří osob Nejsvětější Trojice, jíž je zasvěcen klášterní kostel. Podle pověsti ho vyřezal jako projev pokání vězněný mnich, avšak vynikající umělecká kvalita, svědčící o profesionalitě řezbáře, ji zpochybňuje.

Vstupné
Kostel a klášter:
jednotné vstupné 30,- Kč/osoba
dítě do 6 let zdarma

Výstavy:
základní vstupné 20,- Kč/osoba
školní výprava, včetně mateřských školek 100,- Kč/výprava, dozor zdarma
dítě do 6 let zdarma

prohlídka mimo návštěvní dobu za 100% příplatek ze základního či jednotného vstupného

Otevírací doba
Klášter a kostel:
1. červenec – 31. srpen denně

Výstavy:
6. duben - 30. prosinec denně mimo pondělí
1. červenec – 31. srpen denně

9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin

24. prosince zavřeno

Kontakt
Štítného 124
Jindřichův Hradec

384 363 660
muzeum@mjh.cz

https://www.mjh.cz/minoritsky-klaster