Muzeum Jindřichohradecka, Jindřichův Hradec

Muzeum Jindřichohradecka, Jindřichův Hradec
Nabídka muzea v jezuitském semináři představuje veřejnosti širokou řadu sbírkových předmětů v několika expozicích již od roku 1927. Jedním z nejvýznamnějších exponátů jsou Krýzovy jesličky, které jsou největším lidovým mechanickým betlémem na světě, zapsaným od roku 1998 v Guinnessově knize rekordů.

Objekt, v němž je umístěna většina expozic muzea, byl po dvě století užíván jako jezuitský seminář. Založila ho manželka Adama II. z Hradce, Kateřina z Montfortu, a svou vlastní budovu získal na samém počátku 17. století. Původní dvoukřídlá stavba ve tvaru písmene L, umístěná při jižní straně Nežárecké brány naproti jezuitské koleji, však již v roce 1615 vyhořela, a proto byla o deset let později zahájena výstavba nové budovy na čtvercovém půdorysu se středním arkádovým dvorem. Dostavěním seminární kaple sv. Víta v roce 1642 získal tento pozdně renesanční objekt svou dnešní podobu. Svému účelu sloužil až do zrušení jezuitského řádu, ale i později byl využíván pro vzdělávání, nejprve jako budova školy, kterou zde navštěvoval i mladičký Bedřich Smetana bydlící v sousedství, od šedesátých let 19. století v něm pak až do roku 1923 sídlilo jindřichohradecké gymnázium. Uprázdněný objekt o dva roky později koupilo město Jindřichův Hradec a upravilo ho pro muzeum, jehož nové výstavní prostory byly veřejnosti poprvé zpřístupněny v květnu 1928.

Expozice muzea
Gotické sochařství
Landfrasova tiskárna
Malované ostrostřelecké terče
Holub ludens
Krýzovy jesličky
Jihočeské betlémy
Město pánů z Hradce
Jihočeská LADA
Měšťanská a lidová kultura
Obrazová galerie
Síň Emy Destinnové
Letecká bitva nad Jindřichohradeckem
Cechy a řemesla
Lékárna "U Panny Marie Pomocné"

Vstupné
Expozice:
základní vstupné: 60,- Kč/osoba
děti, studenti, důchodci a invalidé: 40,- Kč/osoba
děti do 6 let zdarma

výprava mateřské školy: 100,- Kč/výprava, dozor zdarma
výklad v AJ, NJ: příplatek 30,- Kč/osoba

Výstavy:
základní vstupné 20,- Kč/osoba
děti do 6 let zdarma
školní výprava (včetně mateřských školek) 10,- Kč/osoba, dozor zdarma

prohlídka mimo návštěvní dobu za 100% příplatek ze základního vstupného

Otevírací doba
1. duben - 6. leden denně mimo pondělí
1. červen - 31. srpen a 15. prosinec - 6. leden denně

8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin

24. prosince a 31. prosince otevřeno pouze dopoledne

Kontakt
Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo náměstí 19/I
377 01 Jindřichův Hradec,

384 363 660 - expozice
384 363 661 - pracovny
muzeum@mjh.cz

https://www.mjh.cz/