Muzeum čs. armády 1938 Jindřichův Hradec

Muzeum čs. armády 1938 Jindřichův Hradec
Muzeum čs. armády 1938 J. Hradec vzniklo v roce 2010 a zahájilo provoz v červnu téhož roku. Klade si za cíl přiblížit návštěvníkům, zejména mladé generaci, populárně naučnou formou významnou etapu české vojenské historie - čs. armádu v září 1938, s přihlédnutím k regionu Jindřichohradecko. Jednotlivé expozice seznámí zájemce s historií čs. armády v letech 1918 - 1939, výstavbou pohraničního opevnění, mobilizací čs. armády a s rozložením jejích sil na území tehdejšího Československa v okamžiku přijetí Mnichovského diktátu a s boji o čs. státní hranici, svedenými v září 1938 mezi čs. ozbrojenými silami a sudetoněmeckými separatisty.

Co v muzeu spatříte:
Výzbroj a výstroj, kterou používala čs. armáda. Exponáty jsou umístěny z části ve vitrínách, z části v diorámách.

Dobově vybavenou místnost celního úřadu, která navozuje atmosféru právě skončených bojů se sudetoněmeckými povstalci v září 1938. Nacházejí se v ní originální úřední obrazy a dobový nábytek z četnické stanice v Kunžaku.

Průřez bunkru v měřítku 1:1 s osazenou výstrojí a výzbrojí, včetně kulometné lafety vz. 37 ze zbrojovky Brno.

Dioráma domovního civilního protileteckého krytu.

Stanoviště těžkého kulometu vz. 37 s plničkou nábojových pásů a příslušenstvím kulometu.

Dobové tábořiště vojáků.

Vybavení zkonstruované pro lehké opevnění, včetně originálních zrcátkových periskopů, uzávěrů střílen a kulometné lafety vz. 38.

Předválečná produkce kulometů ze Zbrojovky Brno.

Ve vitrínách je uložena výstroj čs. pěchoty.

Naučné panely seznámí návštěvníky s historií čs. armády z let 1920 - 1938.

Interaktivní expozice: Některé v muzeu vystavené exponáty si mohou návštěvníci vzít i do rukou, jako např. pušku či lehký kulomet a vyfotografovat se s nimi - třeba i v uniformě. Děti jistě zaujme příležitost vyzkoušet si přilby nebo plynové masky.

V pokladně muzea je obchod s literaturou o čs. armádě a čs. opevnění, kterou v běžných knihkupectvích nenajdete. K zakoupení jsou tu i pohlednice a suvenýry.

NOVĚ: Nová expozice Muzea čs. armády 1938 J. Hradec
Muzeum rozšířilo svou expozici: Na zájemce čeká zbrusu nová expozice věnovaná pomnichovským událostem, nové exponáty a zbraně, jako např. výstava předválečných kulometů vyráběných zbrojovkou Brno pro čs. armádu, ale i pro export.

Provozní doba:
Červen, září:
sobota, neděle a státní svátky 10 - 17 hod.

Červenec, srpen:
pondělí až pátek 10 - 17 hod.; sobota, neděle a státní svátky 10 - 18 hod.

Mimořádně je otevřeno i v prosinci, v době konání adventních dnů na Státním hradu a zámku J. Hradec. Muzeum navíc pořádá prohlídky pro školy, letní dětské tábory a zájmová sdružení, a to v kteroukoliv roční dobu po předchozí domluvě (viz kontakt).

Kontakt:
Miloslav Sviták
Tel.: 606 102 350, 728 043 746
Email: svitak.miloslav@seznam.cz

http://www.bunkry-jh.cz/jhradec/jhradec.htm