Dům U Zlatého prstenu, Praha

Muzeum hlavního města Prahy
Dům U Zlatého prstenu

Jedinečný dům se zachovanými fragmenty pozdně gotických nástěnných maleb je ve správě Muzea hlavního města Prahy od jara 2016. Muzeum v domě U Zlatého prstenu otevřelo 13. prosince 2016 stálou expozici v rámci oslav sedmistého výročí narození Karla IV. s názvem Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy. Je zaměřena na urbanismus pražského území a jeho proměnu ve 14. století, s akcentem na dobu panování Karla IV. a lucemburské dynastie. V rámci několika etap postupně rozkryje zásadní kapitoly ze středověké každodennosti. Historie samotného domu sahá do pozdního středověku.

Otevřeno:
denně kromě pondělí 9–20 hod.

Vstupné:
základní 150 Kč
snížené 60 Kč
rodinné 350 Kč
skupinové 120 Kč/osoba

ostatní akce 60 Kč/osoba

Expozice
Praha Karla IV. – středověké město

Kontakt:
Týnská 630/6
110 00 Praha 1, Staré Město

tel. informace: pokladna +420 601 102 961

http://www.muzeumprahy.cz/dum-u-zlateho-prstenu/

Body zájmu

Tipy na trasy