Novomlýnská vodárenská věž, Praha

Novomlýnská vodárenská věž, Praha
Na místě dnešní ulice Nové mlýny, v místech kde odbočuje cesta od gotického kostela sv. Klimenta k řece Vltavě, stávaly již ve 14. století vodní mlýny. Již v roce 1484 máme zaznamenáno, že mlýny se nazývají Novými. Kromě Nových mlýnů, nedaleko stávaly i mlýny Lodní, Helmovy a Lodecké. Většina těchto mlýnů byla na počátku 20. století zbořena, a Praha tím nenávratně přišla o vzácnou renesanční architekturu technického rázu. 

Z celé mlýnské zástavby stojí dnes na místě pouze vodárenská věž, která zásobovala vodou dolní Nové Město. Zcela jistě tato věž byla vybudována po roce 1602, jelikož k onomu roku podávali zemští mlynáři radě Nového Města zprávu, že je nutné vystavět novou vodárnu na Nových mlýnech. Tato vodárenská věž byla opatřena krytou vyhlídkovou plošinou s dvanácti okny, mezi nimiž byly namalovány podobizny českých knížat a králů od Přemysla Oráče po Rudolfa II. Podobná analogie, kde byla zachycena česká státnost, se objevuje již v sakrální stavbě v románské rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě, kdy neznámý autor namaloval na zdech rotundy panovnický cyklus Přemyslovců.

Otevřeno:
denně kromě pondělí 9–18 hod. (12:00–12:30 – polední pauza)

Vstupné:
základní 100 Kč
snížené 70 Kč
rodinné 250 Kč
skupinové 80 Kč/osoba

Kontakt:
Nové mlýny 827/3A
110 00 Praha 1 - Nové Město

tel. pokladna: + 420 725 585 703

http://www.muzeumprahy.cz/486-novomlynska-vodarenska-vez/

Body zájmu

Tipy na trasy