Nový hrad u Kunratic, Praha

Nový hrad u Kunratic, Praha
Nový hrad u Kunratic (též Nový hrádek nebo Hrádek, německy Wenzelsburg, v minulosti také Wenzelstein) je zřícenina královského gotického hradu v Kunratickém lese na lesnaté ostrožně obtékané Kunratickým potokem. Nachází se v pražské městské části Kunratice. Zřícenina je od roku 1958 chráněna jako kulturní památka ČR.[1]

Historie
Stavbu hradu nařídil král Václav IV. roku 1411 a již z roku 1412 existují záznamy o králově pobytu na hradě. Roku 1419 zde král zemřel a roku 1421 po dobytí a následném vypálení pražským husitským vojskem zanikl rovněž Nový hrad.

Hrad neměl dlouhého trvání, nejdůležitější skutečností z jeho historie byla smrt Václava IV. 16. srpna 1419. Zemřel zde na infarkt a podle dobových kronik se „skácel k zemi s řevem takřka lvím“. V polovině prosince 1420 byl hrad obležen pražany. 27. ledna 1421 byl definitivně dobyt a zdevastovaný zapálen.

Žádný panovník už neprojevil zájem ho obnovit. Zbytky kamenných zdí byly později částečně rozebrány na okolní stavby. Od roku 1735 do konce 18. století však byla ve zřícenině kaple sv. Jana Nepomuckého. Na konci 19. století byl hrad srovnán se zemí do úrovně sklepů, protože zdi byly nestabilní a nebezpečné pro děti, které si sem chodily hrát. V místě bývaly také lomy na břidlici.

Stavební podoba
Nový hrad byl tvořen dvěma paláci a hranolovou věží se dvěma vstupními bránami. Neopevněné předhradí bylo od hradu odděleno další hradbou s příkopem.

Dodnes se zachovaly jen skromné zbytky zdí obdélného paláce a věže. V předhradí jsou stále patrné zbytky husitských valů z doby obléhání hradu. Zříceniny hradu jsou celoročně volně přístupné po modré turistické značce. V roce 2012 až 2013 proběhla rozsáhlá sanace zachovaných zbytků hradu. Byly vykáceny stromy, které narušovaly zdivo. Zdivo bylo částečně doplněno a staticky zajištěno. Byl postaven nový dřevěný most přes šíjový příkop. Práce byly dokončeny v září 2013.

Archeologie
V souvislosti s výzkumem dějin husitského hnutí byl v 50. letech 20. století uskutečněn archeologický výzkum Národního muzea. Jeho výsledkem bylo přemístění kamenné krbové římsy do sbírek Lapidária Národního muzea v Praze (kde byly rekonstruovány chybějící části a od roku 1958 je vystavena ve stálé expozici). Dále došlo k shromáždění sbírky archeologických nálezů od konce 14. do 15. století, zejména keramiky a kovů, včetně šipek a seker z období dobytí hradu. Historii dobývání hradu popsala Zoroslava Drobná.

Velká kunratická
Od roku 1934 prochází přes zříceninu trasa každoročního přespolního běhu Velká kunratická.[2] Výstup od Kunratického potoka k Hrádku (jak se mezi závodníky a organizátory Nový hrad označuje) je nejtěžší a nejobávanější, ale pro mnohé závodníky i nejlákavější místo celého závodu.

Přispěvatelé Wikipedie, „Nový hrad u Kunratic,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nov%C3%BD_hrad_u_Kunratic&oldid=15767597 (získáno 27. 02. 2018).

Autor: Lukáš Kalista – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35518715