TIC JIŽNÍ PŘÍSTUPOVÁ CESTA, Znojmo

TIC JIŽNÍ PŘÍSTUPOVÁ CESTA
Turistické informační centrum na Hradní ul. splňuje standard služeb dle Jednotné klasifikace turistických informačních center České republiky.

Turistické informační centrum je rovněž členem Asociace turistických informačních center České republiky.

TIC Jižní přístupová cesta, Hradní ul., 669 01 Znojmo
Tel: +420 515 261 668
E-mail: hrad@znojemskabeseda.cz

PROVOZNÍ DOBA:
Květen - Září
denně  09.00 - 16.00

Říjen - Duben
úterý - sobota 09.00 - 16.00

http://www.znojemskabeseda.cz/tic/