Městské opevnění, Moravské Budějovice

Městské opevnění v Moravských Budějovicích
Městské opevnění v Moravských Budějovicích je opevnění v Moravských Budějovicích. Pozůstatky hradeb leží na pozemku fary západně od kostela sv. Jiljí, součástí jsou části hradební zdi, okrouhlá bašta a městský brána "pod farou". Součástí území nynějšího náměstí ČSA měla být opevněná budova (hrad nebo zemědělský dvorec) s centrem kolem kostela.[1]

Na barokním štítu fary je značen rok 1779, její součástí je i pamětní deska, která připomíná působení spisovatele Václava Kosmáka v Moravských Budějovicích. Pozůstatky hradeb a fara leží na tzv. pararulové vráse. Pararulová vrása je vzácný geologický útvar, který je vidět na skalním ostrohu, na němž se vypíná budova fary. Vznikla za tzv. kodomské horotvorné činnosti, která probíhala před 600 – 800 milióny lety. Útvar se řadí mezi geologické rarity, podobná není v celé Evropě.[2]

Přispěvatelé Wikipedie, „Městské opevnění v Moravských Budějovicích,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C4%9Bstsk%C3%A9_opevn%C4%9Bn%C3%AD_v_Moravsk%C3%BDch_Bud%C4%9Bjovic%C3%ADch&oldid=15883977 (získáno 1. 03. 2018).

Autor: Omik29 – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28435527