Židovská synagoga, Jičín

Synagoga v Jičíně
Jičínská synagoga je jednou z mála poměrně dobře zachovaných židovských památek v oblasti Českého ráje.

Historie jičínské synagogy spadá do konce 70. let 18. století, první doložená zpráva pochází z května roku 1773, kdy byla na střechu synagogy umístěna Davidova hvězda. Budova samotná je původně barokního původu, z hlediska architektonického se jedná o jednoduchou klasicistní stavbu na obdélníkovém půdorysu se sedlovou střechou, vestavěnou galerií s vnějším krytým přístupovým schodištěm a s hlavním prostorem sklenutým třemi poli valené cihlové klenby s lunetami.

Roku 1840 spolu s židovským ghettem vyhořela. Při následné opravě bylo nově vybudováno samostatné schodiště na ženskou galerii a synagoze se dostalo nové, již zmiňované, klasicistní výmalby. Synagoga svou funkci plnila do r. 1941, kdy byly Židé připraveni nacisty o svá práva a v lednu 1943 byly jičínští Židé odvezeni do koncentračních táborů. Necelá stovka jičínských Židů odvezena transportem do Terezína a následně v témže roce byla většina z nich nacisty zavražděna v koncentračním táboře Osvětim. Po válce synagoga sloužila jako skladiště. V 60. letech byla synagoga nuceným prodejem převedena do majetku státu. V 70. a 80. letech minulého století sloužila k uskladnění léčivých bylin státního podniku Léčiva. Po roce 1989 přešla synagoga do majetku města Jičín, které ji v roce 1993 prodalo soukromé osobě. V roce 2001 byla synagoga soudním rozhodnutím navrácena Židovské obci v Praze. Následně v letech 2001-2008 prošla synagoga kompletní rekonstrukcí, která zahrnovala výměnu střešní krytiny, krovů, sanaci obvodového zdiva a prasklin kleneb. Pozdně barokní synagoga s klasicistní výmalbou nyní právem patří mezi jičínské skvosty, pro veřejnost byla slavnostně otevřena v červnu roku 2008. Synagoga je zařazena do projektu Revitalizace židovských památek v ČR. Vlastníkem synagogy je Židovská obec v Praze, provozovatelem je obecně prospěšná společnost Baševi. Provoz synagogy finančně podporuje město Jičín.

Součástí synagogy je stálá expozice s názvem "Historie židovské obce v Jičíně".

Vlastník: Židovská obec Praha

Provozovatel: o.p.s. Baševi

Otevírací doba
Květen
So - Ne 9:00 - 17:00   
Červen - Září
Po - Ne 9:00 - 17:00   
Říjen
So - Ne 9:00 - 17:00

V měsících květen a říjen je mimo víkendy otevřeno i ve státní svátky od 9 do 17 hodin.

Vstupné synagoga
Plné vstupné: 20,00 CZK
Dětské vstupné: 10,00 CZK pro děti do 15 let
Studentské vstupné: 10,00 CZK
Seniorské vstupné: 10,00 CZK
Poznámka: Děti do 6 let zdarma

Kontakt
Židovská 100
Jičín, 506 01

Telefon: +420 724 029 359
GSM: +420 493 538 195
E-mail: basevi@seznam.cz

http://www.jicin.org/dr-cs/1588-.html

Body zájmu

Tipy na trasy