Muzeum studené války, Praha

Muzeum studené války - Krizový štábní kryt, Praha
Naše muzeum studené války a komunistického režimu naleznete v prostorách protiatomového krytu pod hotelem Jalta na Václavském náměstí v Praze. Část krytu je nepřístupná a nachází se pod hotelovým kasinem, kde je ukryt operační trakt se sálem a nutným příslušenstvím. Technické zázemí krytu s jímkami, nádržemi na pitnou a užitkovou vodu je v nepřístupných spodních prostorách. Agregát rovněž není přístupný, jelikož ho hotel stále používá jako záložní zdroj energie. Veřejnosti jsou zatím ukryty i místnosti s protiprachovými a protiradiačními filtry a filtrovny, které připravujeme k rekonstrukci.

Převážná část prostor se nacházele ve vyklizeném stavu, ale nyní už tomu tak není. Náš spolek Československé ozbrojené složky uzavřel s hotelem Jalta dohodu o spolupráci, na základě které jsme v prostorách krytu zřídili Muzeum studené války. Prázdné místnosti postupně zaplňujeme tematickými expozicemi k historii ČSSR, ozbrojených složek a hotelu Jalta. Expozice je zaměřena na pohraniční a celní stráž, veřejnou bezpečnost, odposlechy a radiokomunikační profesionální armádní vybavení, kde si návštěvník může vyzkoušet např. Morseovu abecedu.

Při vstupu do expozice Vás uvítá komunistický prezident ČSR a předseda ÚV KSČ soudruh Antonín Zápotocký, který se jako vyučený kameník ideově podílel na tváři hotelu Jalta. V místnosti vpravo se nachází malá telefonní ústředna a dobové fotografie hotelu Jalta. Dále je zde ošetřovna na drobné poranění. Ve vlastním Muzeu studené války se můžete dozvědět mnoho zajímavých informací o Železné oponě, vybavení a životě pohraniční stráže. V místnosti, která je přebudována na služebnu Veřejné bezpečnosti, probíhalo sledování a výslech hotelových hostů. Obdivovat zde lze dálnopis T100 a ukázku uniforem SNB. V odposlechové místnosti byly vojenské ústředny upraveny pro potřebu odposlechu telefonních hovorů v hotelu Jalta s případným záznamem na magnetofon.

Údajně kryt mohl pojmout 150 lidí s dobou separace od venkovního prostředí zhruba na dva týdny.

Vstupné:
Děti do 6 let a ZTP zdarma
Děti od 6 - 15 let za 60Kč
Studenti s ISIC a důchodci za 90Kč
Dospělí za 130 Kč

Máme otevřeno pro veřejnost dva dny v týdnu:
Vždy od 17:00 - 18:00
Sudý týden úterý - čtvrtek
Lichý týden pondělí - středa

Kontakty
Václavské náměstí 818/45
Praha 1 Nové Město
110 00

email: info@muzeum-studene-valky.cz
mobil: + 420 737 054 252

http://www.muzeum-studene-valky.cz/

Body zájmu

Tipy na trasy