Muzeum Vysočiny Třebíč

Muzeum Vysočiny Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč sídlí v bývalém valdštejnském zámku, jenž byl přestavěn v 16. století z původně benediktinského kláštera, který se nachází v severozápadní části města nad levým břehem řeky Jihlavy. Hlavní vchod do zámeckého areálu je mezi dvěmi renesančními budovami. Vlastní trojkřídlá zámecká budova uzavírá čtvercové nádvoří s bazilikou sv. Prokopa , která se v podstatě dochovala ve svém původním půdorysném rozvrhu a architektonické výstavbě a patří k významným románsko - gotickým památkám na našem území. Západně od zámku se rozkládá park, východně ohradní zbytky věží klášterního opevnění.

Muzeum Vysočiny Třebíč je regionální institucí zabývající se dokumentací přírodních a historických poměrů na jihozápadní Moravě, zvláště v okolí Třebíče, Moravských Budějovic, Náměště nad Oslavou a Jemnice.

Expozice
Svět neživé přírody
Svět portálů a bran
Valdštejnové na Třebíči
Lidé. Místa. Osudy.

Otevírací doba a vstupné
http://muzeumtr.cz/oteviraci-doba-muzea-a-vstupne.html

Kontakt:
Zámek 1, 674 01  Třebíč

568 408 890
muzeum@muzeumtr.cz
info@muzeumtr.cz

http://www.muzeumtr.cz/