Židovský hřbitov, Třebíč

Židovský hřbitov v Třebíči
Třebíčský židovský hřbitov je národní kulturní památka[1] v Třebíči-na Podklášteří. V rámci souboru baziliky svatého Prokopa a třebíčské židovské čtvrti, jejíž oddělenou částí je, požívá statutu Světového dědictví UNESCO.[2]

Židovský hřbitov v Třebíči je po pražském Novém židovském hřbitově[3] druhý největší v České republice.[4] Rozkládá se na severní stráni Hrádku na celkové ploše 11 678 m².[5] Lze na něm najít 2600 náhrobků, z nichž je nejstarší dosud čitelný datován rokem 1631. Pochováno zde bylo asi 11 000 lidí.[6]

Hřbitov byl založen v 2. polovině 15. století. Asi do roku 1468 židé pravděpodobně pohřbívali své zesnulé přímo při klášterní zdi. Tamní pohřebiště bylo zrušeno a nové umístěno na odvrácené, severní svažité straně Hrádku. Když roku 1888 došlo k průtrži mračen a povodni, v jejichž důsledku byly některé hroby vyplaveny, byl hřbitov rozšířen jižním směrem (nová část hřbitova). V této části stojí památníky obětem první světové války (z roku 1922, 20 obětem) i druhé světové války (z roku 1957, 290 obětem).[7][6] Na náhrobcích se občasně nachází chyby v hebrejských textech, neboť je tesali kameníci křesťanské víry.[8]

Na hřbitov se vchází ze západu kovanou vstupní branou. Vedle ní je obřadní síň (1903) s dobře dochovaným interiérem. Vybudována byla zásluhou rabína Samuela Pollaka (1842–1906) nákladem třebíčské židovské obce.[7]

Velikou zásluhu na tom, v jak dobrém stavu hřbitov přečkal druhou polovinu 20. století, když po druhé světové válce přestal být využíván a pustl, mají pánové František Veselý, někdejší primář, a Bohumír Pavlík, školní inspektor v. v. Oba byli za to vyzdviženi a oceněni při slavnostním zasedání zastupitelstva města v kamenném sále zámku 23. srpna 2003.[9] V roce 2017 byla sepsána bakalářská práce na téma naučné stezky na hřbitově, ta by měla mít formu brožury, která nenarušuje ráz hřbitova. Momentálně je v jednání její instalace, kdy jedním subjektem je autor návrhu Tobiáš Smolík a druhým Městské kulturní středisko v Třebíči.[8]

Přispěvatelé Wikipedie, „Židovský hřbitov v Třebíči,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDidovsk%C3%BD_h%C5%99bitov_v_T%C5%99eb%C3%AD%C4%8Di&oldid=15948369 (získáno 27. 03. 2018).

Autor: I, Nostrifikator, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3341328
Autor: Pudelek (Marcin Szala) – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15692767