Dům Seligmana Bauera, Třebíč

Židovské muzeum - Dům Seligmana Bauera, Třebíč

Prohlídky zajišťuje TIC Zadní synagoga, Třebíč: https://www.mkstrebic.cz/informacni-centra/tic-zadni-synagoga/

V únor roku 2011 vzniklo v domě čp. 77 na Blahoslavově ulici židovské muzeum. Majitelem původního domu, který byl postaven v době před rokem 1798, byl Seligman Bauer. Dům stojí na parcele vedle Zadní synagogy, stojí na tzv. Španělovském pozemku. Během třicetileté války se v Třebíči usadili lidé z různých zemí a objevilo se i jméno Španěl či Španiel, nelze zjistit, zda pocházel skutečně ze Španělska, stal se pak majitelem velkého pozemku. Dům byl od roku 2009 rekonstruován, byl propojen s ženskou galerií Zadní synagogy a přízemí domu bylo upraveno pro muzejní potřeby jako hokynářství. Vedle obchodu je místnost s moderní kuchyní a dvěma linkami, kdy jedna slouží pro přípravu košer pokrmů. V patře je zrekonstruován byt nemajetné židovské rodiny z doby první republiky, jeho součástí je ložnice a židovská kuchyně. V podkroví je umístěn přednáškový sál pro 40 lidí. Otevření židovského muzea se zúčastnili izraelský velvyslanec Jaakov Levy, zemský rabín Karol Sidon a předseda židovské obce Brno Pavel Fried.[42]

Přispěvatelé Wikipedie, „Zámostí (Třebíč),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1most%C3%AD_(T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D)&oldid=15862924 (získáno 27. 03. 2018).