Sochařský park Svatého Gotharda, Hořice

Sochařský park Svatého Gotharda - Hořické sochařské symposium

MĚSTO HOŘICE
Hořice - nazývané městem kamenné krásy, se od přelomu 19. a 20. století stalo předním významným českým střediskem výtvarné kultury a to především s akcentem na sochařství. Rozhodujícími impulsy, které předurčily a stále podporují kulturní orientaci města, byly především zdejší sochařská škola, s vazbou na těžbu a zpracování hořického pískovce, a později i mezinárodní sochařské symposium.

HOŘICKÝ PÍSKOVEC
Město Hořice se nachází v centru lomařské oblasti cenomanských kvádrových křemenných pískovců. Hořický pískovec se zde intenzivně těží a zpracovává od druhé poloviny 19. století. V okolí Hořic lze proto dnes nalézt téměř 150 historických lomů. Hořický pískovec je použit na řadě významných stavebních a uměleckých děl v České republice i v zahraničí.

SOCHAŘSKO - KAMENICKÁ ŠKOLA V HOŘICÍCH
V souvislosti s těžbou a zpracováním pískovce byla v Hořicích r.1884 založena C.K. odborná sochařská a kamenická škola. Tato škola do dnešních dnů vychovala řadu reprezentantů českého sochařství a ovlivnila tak i jeho vývoj. Na škole se vyučují mimo sochařství ještě obory restaurování, těžba a zpracování kamene. Od roku 1965 byla také v budově školy zřízena zkušebna kamene a kameniva.

HOŘICKÉ SOCHAŘSKÉ SYMPOSIUM
Mezinárodní setkání sochařů jsou v Hořicích pořádána od roku 1966. Autoři vytvářejí sochy z hořického pískovce v nádherném prostředí opuštěného historického lomu “U Sv. Josefa”. Zde je jim také poskytováno potřebné zázemí a technické vybavení. Sochařská díla jsou instalována v jedinečné přírodní galerii na vrchu Sv. Gotharda, kde můžeme shlédnout 86 plastik mapujících současné světové sochařství. Součástí tohoto sochařského parku jsou i Galerie plastik (založená r.1908) a přilehlé Smetanovy sady (zal. r.1903) se sbírkami českého sochařství první poloviny 20. století. Od ročníku 2002 sochařského symposia, jsou další nové plastiky trvale instalovány v Sochařském parku Svatého Josefa (založen r. 2004). Ten je situován v krajinném prostředí na severovýchodním okraji Hořic.

http://www.symposiumhorice.cz/cs/