Lom U Sv. Josefa, Hořice

Lom U Sv. Josefa, Hořice
Těžba pískovce byla v lomu už před lety ukončena, ale jeho půvabné prostředí je dějištěm četných koncertů, hudbeních setkání i divadelních představení ve letních měsících. Když byla v roce 2002 obnovena tradice hořických sochařských symposií  a jejich organizátory se stali ak. sochař Roman Richtermoc a arch. Martin Samohrd, místem tvůrčích setkávání našich i zahraničních sochařů se opět stal lom U Sv. Josefa. Barokní socha tohoto světce a patrona kameníků se nachází v lese nedaleko vstupu do lomu. Lom poskytuje nádhernou přírodní kulisu rodícím se uměleckým dílům. Sochařská díla, vzniklá po r. 2002 jsou každoročně nejprve prezentována na Nábřeží sochařů v Hradci Králové, odkud se po roce vrací zpět do Hořic a jsou pak trvale instalována do nově založeného Sochařského parku U Sv. Josefa.

Parkování: U Domova pro seniory nebo v ulici K Lomu zdarma.
Dostupnost: Pěšky po žluté turistické značce (cyklostezce) od Domova pro seniory cca 20 minut, nebo z ulice K Lomu cca 6 minut.

http://infocentrum.horice.org/o-meste/pamatky/lom-u-sv-josefa