Městská knihovna Hořice

Městská knihovna Hořice
Městská knihovna Hořice je veřejná knihovna s univerzálními fondy a službami. Jejím posláním je veškerou svojí činností, systematickým budováním knihovního fondu, jeho aktivním využíváním a další knihovnickou, bibliografickou a informační činností přispívat k rozvoji kultury, vzdělávání, výchovy a ke zvyšování odborné a kulturní úrovně občanů. Jejím zřizovatelem je Město Hořice.

Kontakt
náměstí Jiřího z Poděbrad 239, 508 01 Hořice

493 622 642
info@knihovna.horice.org

http://knihovna.horice.org/