PP Farářova louka, Hořice

PP Farářova louka, Hořice
Farářova louka je přírodní památka ev. č. 1995 poblíž obce Červená Třemešná v okrese Jičín. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Předmětem ochrany jsou luční mokřadní biotopy a převážně listnaté lesy s typickou květenou s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů, např. upolín evropský, prstnatec májový, vemeník zelenokvětý, vemeník dvoulistý, holub doupňák, lejsek malý či skokan štíhlý.

Přispěvatelé Wikipedie, „Farářova louka,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Far%C3%A1%C5%99ova_louka&oldid=15302923 (získáno 5. 04. 2018).

Autor: Petr1888 – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42264157