PP Údolí Bystřice, Hořice

PP Údolí Bystřice, Hořice
Údolí Bystřice je přírodní památka ev. č. 1990 poblíž obce Boháňka v okrese Jičín. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Důvodem ochrany jsou slatinné louky při toku Bystřice s bohatou květenou a zvířenou.

Přispěvatelé Wikipedie, „Údolí Bystřice,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Adol%C3%AD_Byst%C5%99ice&oldid=15535054 (získáno 5. 04. 2018).

Autor: Prazak – Vlastní dílo, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1527301