Plzeňské městské dopravní podniky, Plzeň

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Jsme provozovatelem městské veřejné dopravy na území města Plzně a v jeho blízkém okolí. Tradice naší společnosti sahá až do roku 1899, kdy v Plzni poprvé vyjela elektrická tramvaj. Městská doprava v Plzni se vyznačuje vysokou úrovní nabízené kvality: 171 tisícům obyvatel slouží hustá síť 49 linek s krátkými intervaly a ročním dopravním výkonem ve výši 15,1 milionů vozokilometrů. Významným rysem plzeňské městské dopravy je šetrnost k životnímu prostředí: dvě třetiny dopravního výkonu zajišťuje tramvajová a trolejbusová doprava, tedy moderní dopravní prostředky e-mobility. Autobusy zajišťují přepravu zejména na periferiích města.

Jízdné
http://www.pmdp.cz/jizdne/jednotlive-jizdne/

Jízdní řád
http://jizdnirady.pmdp.cz/

Kontakt
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Tel.: +420 378 031 120
Fax: +420 377 320 493

pmdp@pmdp.cz

http://www.pmdp.cz/