ISP, Hradec Králové

Integrovaný systém parkování, Hradec Králové
ISP HK, neboli integrovaný systém parkování, je budován na základě podpisu koncesní smlouvy mezi společností ISP Hradec Králové, a.s. a Statutárním městem Hradec Králové. Na základě této smlouvy se Město Hradec Králové zavázalo předat společnosti ISP Hradec Králové, a.s. do správy na období 30 let parkovací místa v oblasti ISP v celkovém rozsahu cca 7.700 parkovacích stání.

Společnost ISP Hradec Králové, a.s. se zavázala prostředky získané výběrem parkovného použít výhradně na zajištění provozu těchto parkovacích míst a dále:
Vložit do systému parkovací dům Katschnerka s 500 parkovacími místy.
V průběhu koncesní smlouvy do systému vložit další PD (jeden nebo několik) s celkovou kapacitou nejméně 500 parkovacích míst.
Po dobu koncesní smlouvy (nad rámec PD Katschnerka) investovat do systému parkování a budování nových parkovacích míst 182 milionů Kč (celkem tedy cca 300 milionů Kč).
Výši parkovného, ceny rezidentních a abonentních karet a ceny v PD vložených do systému ISP schvaluje svým rozhodnutím Rada města Hradec Králové.

Cíl ISP HK
Hlavním důvodem pro vznik systému bylo zjištění, že v centru Hradce Králové (oblasti ISP) chybí v současnosti cca 3.000 parkovacích míst pro rezidenty a hosty. Hlavním cílem je tedy:
Regulací a zpoplatněním oblasti ISP upravit chování řidičů a omezit tak počet vozidel, která do centra Hradce Králové vjíždějí a parkují v něm. Zachytit vozidla dnes parkující v centru města, na parkovišti u Malšovického stadionu a parkovacích plochách vně městského okruhu (v obchodních zónách atd.)
Zajistit regulované cenově únosné parkování pro obyvatele zóny ISP (rezidenty) a firmy, které v oblasti sídlí nebo podnikají (abonenty)
Z prostředků vybraných za parkování financovat výstavbu minimálně 1.000 nových parkovacích míst

SMS PARKOVÁNÍ
Parkovné v Hradci Králové můžete uhradit nejen prostřednictvím parkovacích automatů, ale i pomocí Premium SMS zpráv.

Tím, že je pro celou oblast ISP (kód zóny 02), kromě Velkého náměstí (kód zóny 01), zřízen jednotný cenový tarif, může uživatel po celou dobu platnosti elektronického parkovacího lístku opakovaně zaparkovat na různých parkovacích místech.

Jak zaplatit parkovné prostřednictvím SMS?
Pro využití této služby je nutné mít aktivovánu službu Premium SMS. SMS parkovací lístek můžete získat pouze se SIM kartou českých operátorů.

Napiště SMS ve formátu: HK mezera kód zóny mezera Vaše RZ mezera doba parkování
Odeslat na číslo 90206
 
http://isphk.cz/sms-parkovani.php

Kontakt
Sídlo
Žitenická 871/1, 190 00 Praha

Provozovna
Pouchovská 533/52a, 500 03 Hradec Králové

e-mail: info@isphk.cz

Zákaznický servis
Bezplatná telefonní linka: 800 101 039

tel: 495 059 273 - 274
fax: 495 059 201
mobil: 603 567 230

e-mail: zadosti@isphk.cz / kostalova@isphk.cz

http://www.isphk.cz/

Body zájmu

Tipy na trasy