Zřícenina hradu Pařez

Zřícenina hradu Pařez
Pařez je zřícenina malého hradu, která se nachází v severozápadní části Prachovských skal v okrese Jičín. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.[1] Nachází se mezí vesnicí Pařezská Lhota a osadou Blata (v katastru prvně jmenované) nedaleko od Pařezského rybníka na pískovcové skále, kterou místní lidé nazývají Matoušův hrad či Husí noha. Jde o kombinaci klasického zděného hradu a skalního hradu. Obytné místnosti a sklepy se nacházely v pískovcové skále, na níž byla vybudována mohutná obranná zděná věž a další kamenné obranné zdi.

Historie
První písemná zmínka o tomto hradu pochází z roku 1403, ve které byl zmíněn jeho tehdejší majitel Jan z Pařezu, což byl pravděpodobně přímý potomek Petra z Pařezu, o němž první zmínky pocházejí z roku 1370. Hrad tedy pravděpodobně vznikl někdy ve 2. polovině 14. století. Poslední zmínka o hradu pochází z roku 1430, kdy byl již označován za zříceninu. Přesný důvod ani datum jeho zániku není dnes známo, ale nejpravděpodobnější se zdá být rok 1423, kdy mohl být poprvé vypleněn a pobořen husity, kteří tudy tehdy táhli a které vedl Jan Žižka z Trocnova. Později byly zbytky hradu nepravidelně obývány místními loupežníky, kteří zde byli nakonec zajati, pobiti a rozprášení v letech 1440 až 1442 zemskou hotovostí. Hrad sloužil svému účelu přibližně 70 až 80 let, což potvrdily i některé zdejší archeologické nálezy, (například stříbrné mince pocházející z doby panování krále Václava IV.). Hrad neměl vlastní studnu, vodní zdroj se nalézal mimo hradní areál, z čehož někteří badatelé usuzují, že k obraně hradu mohl sloužit případně i místní potok (rybník či jiná umělá hráz), s jehož pomocí bylo možno přechodně zatopit celé zdejší poměrně úzké údolí.

Přístup
po červené turistické značce z centra Prachovských skal
železniční zastávka Hrdoňovice po žluté turistické značce nebo ze železniční stanice Libuň (po zelené a modré turistické značce)
automobilem po silnici mezi osadou Blata a Pařezská Lhota, která vede pod hradem

Přispěvatelé Wikipedie, „Pařez (hrad),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pa%C5%99ez_(hrad)&oldid=15296843 (získáno 29. 05. 2018).

Autor: Ben Skála – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22230350

Body zájmu

Tipy na trasy