Dřevěná zvonička Mužský

Dřevěná zvonička Mužský
Dřevěná lidová zvonička z počátku 19. stol. Při obnově zchátralé zvoničky v roce 1993 byly důsledně použity tradiční technologie včetně nátěru ze směsi vápna a hovězí krve.

http://www.bosen-obec.cz/muzsky/