Skalní hrad Hynšta

Skalní hrad Hynšta
Hynšta je skalní hrad v Příhrazských skalách přibližně 1,5 km severně od obce Branžež v okrese Mladá Boleslav. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.

Historie
Stejně jako u dalších hradů na svahu vrchu Mužský neznáme u Hynšty původní jméno a také o ní veškeré písemné prameny mlčí. Podle archeologických nálezů hrad existoval ve 13. století.[2]

Stavební podoba
Jádro hradu nebylo velké, ale patřilo k němu rozsáhlé předhradí oddělené od jádra příkopem.[3] Jádro hradu tvořil jediný pískovcový blok beze stop vnějšího opevnění. U jeho paty se však dochovala zasypaná cisterna na vodu.[2] Nejvýraznějším pozůstatkem je ve skále vytesaná světnička rozšířená v 17. století na modlitebnu. Využívali ji čeští bratři, kteří se zde ukrývali.

Přispěvatelé Wikipedie, „Hynšta,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hyn%C5%A1ta&oldid=15296952 (získáno 29. 05. 2018).

Autor: Lukáš Kalista – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22030422