Arboretum Bukovina

Arboretum Bukovina
Arboretum Bukovina u Hrubé skály (uváděno také jako Arboretum Hrubá Skála) je arboretum, které se nachází v okolí hájovny a samoty na Hruboskalské skalní plošině asi 1 km jihozápadně od obce Sedmihorky v okrese Semily. Roste zde 41 druhů dřevin.[2] ale je uváděno i jen 35 nepůvodních druhů.[3] Je popisováno jako anglický park.

Historie a základní údaje
Arboretum bylo založeno v letech 1860–1862[2] majitelem hruboskalského panství Janem Bedřichem Lexou z Aehrenthalu (1817–1898)[4] zásluhou lesníka Leopolda Angera st. (1837-1915).[2][5]

Arboretum je jednou z nejstarších pokusných ploch zaměřených na introdukci - zavádění cizích dřevin na naše území. Arboretum je v současnosti v majetku společnosti Lesy České republiky, s.p., hrázděný altán slouží v letní sezóně jako informační středisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky - Správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj.

V roce 2005 zde byla z odumřelé douglasky tisolisté vytvořena socha Duch arboreta, jejímž autorem je Ivan "Dědek" Šmíd z Nepřívěci.

V arboretu Bukovina u Hrubé Skály se na ploše 2,73 ha[2] nachází celkem 400 chráněných památných stromů. Původně byla ochrana vyhlášena nad celkem 407 stromy, ale v roce 2004 došlo ke zrušení douglasky u vstupní brány (dub evidovaný pod číslem 1312 zůstal zachován) a roku 2007 byla ukončena ochrana dalších 6 stromů vyvrácených během lednové vichřice.[1]

Přispěvatelé Wikipedie, „Arboretum Bukovina,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Arboretum_Bukovina&oldid=15470106 (získáno 29. 05. 2018).

Autor: Matěj Baťha – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15751359

Body zájmu

Tipy na trasy